ΑΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ

                                       ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

1)ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑΟΝΟΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΑΝ ΕΧΟΥΝΑΠΛΗ Ή ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗΜΟΡΦΗ

 1. Ο κήπος στο σπίτι της γιαγιάς μου είναι πάνταπεριποιημένος.
 2. Η προβολήταινιών μικρού μήκους κράτησε τρεις ώρες.
 3. Η καπνοδόχος μπούκωσε από τονπολύ καπνό.
 4. Η ανακάλυψη της Αμερικήςέγινε από τον Κολόμβο.
 5. Τα Χριστούγεννα είναι η πιοόμορφη Χριστιανική Γιορτή.ΗΑνοιξη ήρθε φέτος πολύ νωρίς .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΑΣΥΝΟΛΑ:

1.Οκήπος στο σπίτι της γιαγιάς μουΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ

2.Η προβολή ταινιών μικρούμήκουςΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ

3.ΗκαπνοδόχοςΑΠΛΗ

4.Ηανακάλυψη της ΑμερικήςΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ

5.ΤαΧριστούγενναΑΠΛΗ

 

 

 

 

 

2)ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑΡΗΜΑΤΑΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΕ ΑΝΕΙΝΑΙΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΑΜΕΤΑΒΑΤΑ Ή  ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ

 1. Τα παιδιά απάντησαν τηνερώτηση του καθηγητή.
 2. Ο ουρανός συννέφιασε απότομακαι άρχισε η βροχή.
 3. Αναγνώρισε τα λάθη του καιζήτησε συγγνώμη.
 4. Ο Νίκος φαίνεται άρρωστοςαλλά πηγαίνει πάντα στη δουλειά.
 5. Η γιαγιά έπεσε στη μέση τουδρόμου και χτύπησε.
 6. Ολοι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΡΗΜΑΤΑ:

1.απάντησανΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ

2.συννέφιασε ,άρχισεΑΜΕΤΑΒΑΤΑ

3.Αναγνώρισε, ζήτησεΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ

4.φαίνεταιΣΥΝΔΕΤΙΚΟ, πηγαίνειΑΜΕΤΑΒΑΤΟ

5.έπεσε, χτύπησεΑΜΕΤΑΒΑΤΑ

6.είμαστεΣΥΝΔΕΤΙΚΟ, κάνουμεΑΜΕΤΑΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

 

3)ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΟΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΑΝ ΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΕΧΕΙΑΠΛΗ Ή  ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ.

 

 1. Το τηλέφωνο αντήχησε μέσα στηνύχτα
 2. Η εκδρομή θα είναιεκπαιδευτική.
 3. Οι μαθητές έσκισαν τοαπουσιολόγιο της τάξης .
 4. Οι νεόνυμφοι χόρεψαν μπροστάστους καλεσμένους .
 5. Κανένας δεν έφερε αντίρρηση.
 6. Το καλοκαίρι εκείνο ήταν τοωραιότερο της ζωής μου.
 7. Η γιαγιά αποκοιμήθηκε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ:

1.αντήχησεΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ

2.θα είναι εκπαιδευτικήΑΠΛΗ

3.έσκισαν το απουσιολόγιοΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ

4.χόρεψανΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ

5.δεν έφερε αντίρρησηΑΠΛΗ

6.ήταν το ωραιότεροΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ

7.αποκοιμήθηκεΑΠΛΗ

 

 

 

 

 

 

4)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΑΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ(Ουσιαστικά,Ρήματα,Επίθετα,Μετοχές,Σύνδεσμοι,ΠροθέσειςΑντωνυμίες Επιρρήματα)

ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Στο μεσαίο νησί και το πιομεγάλο είναι φωλιασμένη η πρωτεύουσα τουσυμπλέγματος, το Θόρσχαφν. Μπαίνουμε στο λιμάνιτης.Στην προκυμαία μαζεμένες γυναίκες. Μήπως δενέχει άντρες αυτό το νησί?
 2. Γύρω από το λιωμένο μέταλλοτου πηρήνα υπάρχουν πετρώματα ως την επιφανειατης γης. Τα πετρώματα δεν είναι σταθερά καιμετακινούνται, ώσπου να βρεθούν σε σταθερότερηθέση.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ:νησί ,πρωτεύουσα,συμπλέγματος,Θόρσχαφν , λιμάνι, προκυμαία,γυναίκες ,άντρες,νησί,μέταλλο,πυρήνα,πετρώματα,επιφάνεια,γηςθέση

ΡΗΜΑΤΑ: είναι, μπαινουμε, έχει, υπάρχουν, είναι, μετακινούνται,βρεθούν

ΕΠΙΘΕΤΑ: μεσαίο ,μεγάλο, σταθερά,σταθερότερη

ΜΕΤΟΧΕΣ: φωλιασμένη, μαζεμένες ,λιωμένο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: και , μήπως ,και,ώσπου,να

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ: σε, από, ως , σε

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: της ,αυτό

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ: γύρω

 

 

 

 

 

 

 

 

5)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΑΟΝΟΜΑΤΙΚΑΣΥΝΟΛΑΚΑΙ ΤΑΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΑΚΑΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑΣΥΝΟΛΑ

1.Το αγόρι δούλευεασταμάτητα για πολλές ώρες.

2.Το μάθημα με τον κ.Χρήστου με έκανε πάντα χαρούμενο.

3.Σ’ όλη τη διαδρομή κανένας δεν μίλησε καθαρά γιατα συναισθήματά του.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΑΣΥΝΟΛΑ: το αγόρι , τομάθημα με τον κ. Χρήστου , σ΄όλη τη διαδρομήκανένας

ΡΗΜΑΤΙΚΑΣΥΝΟΛΑ:δούλευε ασταμάτητα για πολλές ώρες , με έκανε πάντα χαρούμενο , δεν μίλησε καθαρά για τασυναισθήματά του

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΑΣΥΝΟΛΑ: ασταμάτητα , πάντα , καθαρά

ΠΡΟΘΕΤΙΚΑΣΥΝΟΛΑ: για πολλές ώρες ,με τον κ. Χρήστου , σ΄όλητη διαδρομή-για τα συναισθήματά του

 

 

 

 

 

6)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΙΣΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣΚΑΙΤΙΣΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ:

1.Μελετούσαμεόλο το βράδυ για την ελευθερία , το αναφαίρετοδικαίωμα

2.Στην Τουρκοκρατία υπήρχαν δύο τοπικοί άρχοντες ,οι δημογέροντες και οι προεστοί.

3.Ζωγράφισατην Αγιά-Σοφιά ,το στολίδι της ορθοδοξίας .

4.Οπιος σημαντικός θεός τωναρχαίων Αιγυπτίων , ο Ρα , ήταν θεός του ήλιου.

5.Το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου , η Κορσική ,ανήκει στη Γαλλία.

6.Η Βενετία , το καμάρι της Ιταλίας , είναι χτισμένησε νησάκια.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. δικαίωμα =ΠΑΡΑΘΕΣΗ
 2. οι δημογέροντες , οι προεστοί=ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
 3. το στολίδι =ΠΑΡΑΘΕΣΗ
 4. ο Ρα =ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
 5. η Κορσική =ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
 6. το καμάρι =ΠΑΡΑΘΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

7)ΝΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩΓΕΝΙΚΕΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ:

1.Ο στρατός ξηράς έκανε όλη μέρα ασκήσεις .

2.Πήρε μαζί του όλα τα απαραίτητα είδη ταξιδίου.

3.Ο σεισμός προκάλεσε την αναστάτωση των κατοίκων.

4.Η υπερβολική ανησυχία του Γιάννη ήτανδικαιολογημένη.

5.Η αγωνία της αναμονής την έκανε ευέξαπτη.

6.Πούλησε πέντε δοχεία λαδιού σε καλή τιμή.

7.Ο Γιώργος ξεκίνησε μια καινούργια συλλογήγραμματοσήμων.

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 1. ξηράς =ΓΕΝΙΚΗΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
 2. ταξιδιού =ΓΕΝΙΚΗΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
 3. των κατοίκων =ΓΕΝΙΚΗΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
 4. του Γιάννη = ΓΕΝΙΚΗΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
 5. της αναμονής = ΓΕΝΙΚΗΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
 6. λαδιού = ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 7. γραμματοσήμων =ΓΕΝΙΚΗΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ