Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

1)ΝΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΚΥΡΙΕΣΚΑΙΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ:

Η ιστορία του Τύπου είναι όπως είναικαι του έντυπου λόγου γενικότερα, πλούσια σεανελεύθερους περιορισμούς καισε αγώνες με σκοπό να καταλυθούν , αλλά δεν είναιτυχαίο πως εκείνοι που επιδιώκουν να καταπνίξουντην ελευθερία του Τύπου επικαλούνται πάντα τοσυμφέρον του συνόλου.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ηιστορία του Τύπου είναι πλούσια σε ανελεύθερουςπεριορισμούς και σεαγώνες με σκοπό:ΚΥΡΙΑ

όπωςείναι και του έντυπου λόγου γενικότερα:ΑΝΑΦΟΡΙΚΗΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ

νακαταλυθούν: ΒΟΥΛΗΤΙΚΗ.

αλλάδεν είναι τυχαίο: ΚΥΡΙΑ.

πωςεκείνοι επικαλούνται πάντα το συμφέρον τουσυνόλου:ΕΙΔΙΚΗ.

πουεπιδιώκουν: ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ

νακαταπνίξουν την ελευθερία του Τύπου:ΒΟΥΛΗΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

2)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΑΕΙΔΗΣΥΝΔΕΣΕΩΣΣΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.Μου είπε την αλήθεια, αλλά δεν τον πίστεψα.

2.Χτύπησε δυνατά το κουδούνι για να του ανοίξουν.

3.Βλέπε, άκου , σώπα .

4.Δεν έβρισκαν καμιά λύση, αποφάσισαν λοιπόν τηφυγή .

5.Οι στίχοι του έχουν απλότητα μα τους λείπει ηδύναμη.

6.Πήγαινε, όπου ήθελε.

7.Ηταν Ιταλός , έζησε τον πέμπτο αιώνα, έγραψε γιατην αγάπη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  1. ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ
  2. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
  3. ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ
  4. ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ
  5. ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ
  6. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
  7. ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)ΣΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣΚΥΡΙΕΣΚΑΙΤΙΣΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΝΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ (ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ-ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ) ΚΑΙΝΑ ΒΡΕΙΤΕΣΑΝ ΤΙΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΟΙΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ:

1.Αφού σκέφτηκε καλά,μου απάντησε ότι δεν τονενδιέφερε τίποτε.

2.Ο πατέρας μου, αν και ήταν αυστηρός , με άφηνε ναβγαίνω βόλτα με τις φίλες μου που συνήθως δενείχαν πρόβλημα.

3.Είναι ψέμα ότι αυτός άρχισε τον καβγά, όπωςέλεγαν όλοι.

4.Πιστεύω ότι τελικά θα δεχθεί για να κλείσει ταστόματα μερικών.

5.Θέλει να φύγει γιατί τον πίκραναν.

6.Φοβάμαι μήπως έρθει για να πάρει πίσω το παιδίτης .

7.Το αστείο που έκανε , ήταν τόσο άνοστο , ώστε δενγέλασε κανείς .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

1. Αφού σκέφτηκε καλά =ΧΡΟΝΙΚΗ

ότι δεν τον ενδιέφερε τίποτε=ΕΙΔΙΚΗ,

                                    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ   ΡΗΜΑΤΟΣ απάντησε

 

2. αν και ήταν αυστηρός =ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ

      πουσυνήθως δεν είχαν πρόβλημα =ΑΝΑΦΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΤΙΚΗ

                              ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΕΞΗ φίλες

 

3. ότι αυτός άρχισε τον καβγά =ΕΙΔΙΚΗ

                  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΦΡΑΣΗείναι ψέμα

   όπως έλεγαν όλοι =ΑΝΑΦΟΡΙΚΗΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ

 

4. ότι τελικά θα δεχθεί =ΕΙΔΙΚΗ,

                            ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ πιστεύω

   για να κλείσει τα στόματα μερικών =ΤΕΛΙΚΗ

 

5. να φύγει =ΒΟΥΛΗΤΙΚΗ

                     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ θέλει

  γιατί τον πίκραναν =ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

 

6. μήπως έρθει = ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΗ

                    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ φοβάμαι

   για να πάρει πίσω το παιδί της =ΤΕΛΙΚΗ

 

7. που έκανε =ΑΝΑΦΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΤΙΚΗ

                     ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΕΞΗαστείο

   ώστεδεν γέλασε κανείς =ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

4)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΕΣΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ , ΝΑ ΤΙΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΑΝΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ:

1.  Από καιρό φανηκε ότιτα πράγματα δεν πήγαιναν καλά.

2. Υπήρχε η φήμη πως θαφύγουν για την Αμερική.

3.  Είχε το φόβο , μήπωςδεν τα πάει καλά στις εξετάσεις .

4. Ό,τι έκανε, πήγε χαμένο.

5.  Ο πόθος του νασπουδάσει πραγματοποιήθηκε.

6.  Είσαι ότι δηλώσεις .

7.  Δε με ρώτησες ανέμεινα χθες στο σπίτι.

8.  Θέλει να φύγει μακριά.

9.  Μου απάντησε ότι δεν τονενδιαφέρει τίποτε.

10.Ο πατέρας μου , αν και αυστηρός , με αφήνει ναβγαίνω βόλτα με τις φίλες   μου που συνήθως δεν είχαν πρόβλημα.

11.Είναι ψέμα ότι ήταν άρρωστος .

12.Απορούσε αν ήταν άξιος για τη δουλειά.

13.Με ρώτησε αν θα φύγω ή αν θα μείνω.

14.Η αντίληψη πως όλα θα πάνε καλύτερα , φαίνεταισωστή.

15.Μπες στο γραφείο όποιου υπαλλήλου θέλεις .

16.Με ρώτησε ποια μέρα θα γίνουν οι εξετάσεις .

                       

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά =ΕΙΔΙΚΗ

                              ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ φάνηκε

 

2. πως θα φύγουν για την Αμερική =ΕΙΔΙΚΗ

                           ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΞΗ φήμη

 

3. μήπως δεν τα πάει καλά στιςεξετάσεις =ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΗ

                         ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΞΗ φόβο

 

4. Ό,τι έκανε =ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ

                       ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ πήγε

 

5. να σπουδάσει =ΒΟΥΛΗΤΙΚΗ

                       ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣΤΗ ΛΕΞΗ πόθος

 

6. ότι δηλώσεις =ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ

                        ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΑΠΟ ΤΟ ΡΗΜΑ είσαι

 

7. αν έμεινα χθες στο σπίτι =ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ρώτησες

 

8. να φύγει μακριά =ΒΟΥΛΗΤΙΚΗ

                     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ θέλει

 

9. ότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτε =ΕΙΔΙΚΗ

                     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ απάντησε

 

10. που συνήθως δεν είχαν πρόβλημα =ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ

                     ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΕΞΗφίλες

 

11. ότι ήταν άρρωστος =ΕΙΔΙΚΗ

                     ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣΤΗΝ ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΦΡΑΣΗ είναιψέμα

 

12. αν ήταν άξιος για τη δουλειά =ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ απορούσε

 

13. αν θα φύγω ,αν θα μείνω =ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ρώτησε

 

14. πως όλα θα πάνε καλύτερα =ΕΙΔΙΚΗ

                           ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣΤΗ ΛΕΞΗ αντίληψη

 

15. όποιου υπαλλήλου θέλεις =ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ

                           ΓΕΝΙΚΗΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΕΞΗγραφείο

 

16. ποια μέρα θα γίνουν οι εξετάσεις =ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ρώτησε