ΓΙΑΝΝΙΝΑ η πόλη των θρύλων και των παραδόσεων, η πρώτη στ' άρματα στα γρόσια και στα γράμματα.    Βέβαια σήμερα πολύ λίγο μοιάζει με την πόλη του 40 - 50 - 60 η και του 70 που θυμούνται οι παλιότεροι.

Παραμένει όμως μιά απ' τις πιό όμορφες πόλεις της Ελλάδος και κατά τη γνώμη πολλών η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος.

Πολλοί την ονομάζουν Λονδίνο της Ελλάδος για τις συχνές ομίχλες της τον Χειμώνα, που της δίνουν ένα ιδιαίτερο ελκυστικό και χαρακτηριστικό τόνο.

Από που προέρχεται το ονομά της και πότε ιδρύθηκε είναι ζητήματα που ακόμη δεν έχουν επιλυθεί. Το 879 μ.χ αναφέρεται σε πρακτικά της συνόδου της Κωνσταντινούπολης ώς Ιωαννίνη. Σε ακμή βρίσκεται το 1200 μ.χ με την ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Απο τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά (στην περίοδο του Τουρκικού ζυγού) αρχίζει η ακμή της, με αποκορύφωμα την περίοδο ηγεμονίας του Αλή Πασά (1788-1822), συμβάλλοντας ταυτόχρονα τα μέγιστα στον Απελευθερωτικό Αγώνα (Φιλική Εταιρεία κ.λ.π)

Στις 21-2-1913 απελευθερώνεται και αρχίζει η ιστορία της στην Ελεύθερη πια Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε στον πόλεμο του 1940.

Σήμερα είναι μια μεγαλούπολη και η Πρωτεύουσα της Βορειοδυτικής Ελλάδος, Διοικητικό - Οικονομικό - Πολιτιστικό - Κοινωνικό - Ιατρικό και όχι μόνο κέντρο της περιοχής.