ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΚΑΛΙΣΤΗ-ΔΕΡΕΚΑ

Σημαντική παρατήρηση: Τα παρακάτω προγράμματα σπουδών, είναι ευέλικτα ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις  που διαμορφώνονται από τις επιλογές των μαθητών και των γονέων.

Παράλληλα, το φροντιστήριο αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια χωριστά και, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι κοινωνικής ευαισθησίας, προσαρμόζει κατά περίπτωση (προς τα κάτω) τα  δίδακτρα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΜΕΣ  

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

Α"     

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3ώρες/εβδ.
ΑΡΧΑΙΑ 2ώρες/εβδ
ΕΚΘΕΣΗ 1 ώρα/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1 ώρα/εβδ

ενδεικτικές τιμές διδάκτρων  ΑΠΟ 20 ΕΥΡΩ /μήνα

εως 7 ώρες/εβδ.

Β"     

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3ώρες/εβδ.
ΑΡΧΑΙΑ 2ώρες/εβδ
ΕΚΘΕΣΗ 1 ώρα/εβδ
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα/εβδ
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρα/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1 ώρα/εβδ

ενδεικτικές τιμές διδάκτρων  ΑΠΟ 2 ΕΥΡΩ /μήνα

εως 9 ώρες/εβδ.

Γ"     

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3ώρες/εβδ.
ΑΡΧΑΙΑ 2ώρες/εβδ
ΕΚΘΕΣΗ 1 ώρα/εβδ
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα/εβδ
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρα/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1 ώρα/εβδ

ενδεικτικές τιμές διδάκτρων  ΑΠΟ 25  ΕΥΡΩ /μήνα

εως 9 ώρες/εβδ.

Α"     

ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ 3 ώρες/εβδ
ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝ.ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες/εβδ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1 ώρα/εβδ

ΑΛΓΕΒΡΑ

3 ώρες/εβδ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ώρες/εβδ
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες/εβδ
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες/εβδ

ενδεικτικές τιμές διδάκτρων  ΑΠΟ 40  ΕΥΡΩ /μήνα

εως 15 ώρες/εβδ.

 

 

Β'     

   ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝ ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες/εβδ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1 ώρα/εβδ

ΓΕΝΙΚΗΣ  

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ώρες/εβδ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ώρες/εβδ
ΦΥΣΙΚΗ

1 ώρα/εβδ

ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες/εβδ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ     

  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

                     ΑΡΧΑΙΑ προσανατολισμού (ΑΓΝΩΣΤΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) 5 ώρες/εβδ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ προσανατολισμού 2 ώρες/εβδ
ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ) 2 ώρες/εβδ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    

  ΘΕΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  προσανατολισμού 2 ώρες/εβδ
ΦΥΣΙΚΗ  προσανατολισμού 2 ώρες/εβδ
   

ενδεικτικές τιμές διδάκτρων ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ /μήνα

 εως 17 ώρες/εβδ.

   
Γ'     

  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ     

  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2,5 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1,5 ώρες/εβδ

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ) προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΑΡΧΑΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) προσανατολισμού 4 ώρες/εβδ
ΙΣΤΟΡΙΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    

  ΘΕΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2,5 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1,5 ώρες/εβδ

ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΧΗΜΕΙΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού 4 ώρες/εβδ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    

  ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2,5 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1,5 ώρες/εβδ

ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΧΗΜΕΙΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
   
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2,5 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1,5 ώρες/εβδ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού 4 ώρες/εβδ
ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ προσανατολισμού

3 ώρες/εβδ

   

ενδεικτικές τιμές διδάκτρων  ΑΠΟ 60 ΕΥΡΩ /μήνα

εως 17 ώρες/εβδ.

   
ΕΠΑΛ

 

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2,5 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1,5 ώρες/εβδ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  3 ώρες/εβδ
   
   
   

ενδεικτικές τιμές διδάκτρων  ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ /μήνα

εως 7ώρες/εβδ.

   

 

 

    
                                                                                                                                                                          

ΘΕΡΙΝΗ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    (6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

Γ"    

 

ΛΥΚΕΙΟΥ

  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ     

  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2 ώρες/εβδ

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ) προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΑΡΧΑΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) προσανατολισμού 4 ώρες/εβδ
ΙΣΤΟΡΙΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    

  ΘΕΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2 ώρες/εβδ

ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΧΗΜΕΙΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού 4 ώρες/εβδ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    

  ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2 ώρες/εβδ

ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
ΧΗΜΕΙΑ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ
   
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ    

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2 ώρες/εβδ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού 4 ώρες/εβδ
ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ προσανατολισμού 3 ώρες/εβδ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ προσανατολισμού

3 ώρες/εβδ

ενδεικτικές τιμές ΑΠΟ 90  ΕΥΡΩ /περίοδος 6 εβδομάδων

εως 19 ώρες/εβδ. 

ΕΠΑΛ

 

ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4 ώρες/εβδ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2ώρες/εβδ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  3 ώρες/εβδ
   
   
   

ενδεικτικές τιμές ΑΠΟ 80 ΕΥΡΩ /περίοδος 6 εβδομάδων

εως  9ώρες/εβδ.

                                                                                                                                                                            
   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   ΓΙΑ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ                ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σημαντική παρατήρηση: Τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, είναι ευέλικτα ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις  που διαμορφώνονται από τις επιλογές των μαθητών και των γονέων

Παράλληλα, το φροντιστήριο αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια χωριστά και, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι κοινωνικής ευαισθησίας, προσαρμόζει κατά περίπτωση (προς τα κάτω) τα  δίδακτρα.