ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Μάθημα:Θέση και απόσταση-Ταχύτητα-Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Από πού καθορίζεται η θέση ενός αντικειμένου; (Σελ.11)

Ποια φυσικά μεγέθη ονoμάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; (Σελ.11)

Ποιο είναι το φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει την κίνηση ενός σώματος; (Σελ.12)

Τι ονομάζουμε μετατόπιση; Πως συμβολιζεται (Σελ.12)

Τι ονομάζουμε ταχύτητα και πως συμβολίζεται; (Σελ.13)

Ποια η διαφορά μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας; (Σελ.13)

Για να ορίσουμε πλήρως την ταχύτητα τι πρέπει να ξέρουμε; (Σελ.14)

Τι ονομάζουμε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση; (Σελ.17)

Να γράψετε το διάγραμμα στην ευθυγραμμη ομαλή κίνηση α)της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο. (Σελ.18)

β)της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. (Σελ.19)

 

Μάθημα:Μεταβαλόμενη κίνηση

1.Τι ονομάζουμε μεταβαλόμενη κίνηση? (Σελ.26)

2.Τι ονομάζουμε μέση επιτάχυνση και πως συμβολίζεται? (Σελ.27)

3. Να γράψετε το διάγραμμα στην ευθυγραμμη ομαλή μεταβαλλόμενη κίνηση α) της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. (Σελ.28)-τι εκφράζει το εμβαδόν στο διάγραμα αυτό? (Σελ. 30)

β)της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο. (Σελ.29)-τι εκφράζει η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα αυτό ? (Σελ. 30) -τι εκφράζει το εμβαδόν στο διάγραμα αυτό? (Σελ. 32)

γ) της μετατόπισης σε συνάρτηση με το χρόνο. (Σελ.31)

4. Τι ονομάζουμε επιβραδυνόμενη κίνηση? (Σελ.32)

 

Μάθημα:Ελεύθερη πτώση

Πως ονομάζεται η κίνηση που οφείλεται στην επίδραση της βαρύτητας; (Σελ.41)

Η επιτάχυνση που οφείλεται στην επίδραση της βαρύτητας είναι η ίδια για όλα τα σώματα; (Σελ.40)

Γιατί αν αφήσουμε δυο σώματα διαφορετικά μεταξύ τους να πέσουν το ένα πέφτει πιο αργά από το άλλο; (Σελ.40)

Τι κάνει η επιτάχυνση της βαρύτητας ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος ή ανάλογα με το υψόμετρο και γιατί ; (Σελ.41)

Να γράψετε τους δυο νόμους της ελεύθερης πτώσης(Σελ 41)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Μάθημα:Δυνάμεις

Τι προκαλούν οι δυνάμεις στα σώματα; (Σελ.46-47)

Πότε λέμε ότι τα σώματα αλληλεπιδρούν; (Σελ.47)

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δυνάμεις;Αναφέρατε παραδείγματα. (Σελ.47-48)

 

Μάθημα:Η δύναμη σαν διάνυσμα

Ποιο ελατήριο ονομάζουμε πρώτυπο; (Σελ.49)

Τι μας λέει ο νόμος του Χούκ; (Σελ.49)

Ποια η μονάδα δύναμης στο SI; (Σελ.49)

Τι φυσικό μέγεθος είναι η δύναμη; (Σελ.50)

Πως ονομάζεται το όργανο που μετράμε δυνάμεις; (Σελ.49)

Εάν έχουμε δυο δυνάμεις F1 και F2 που έχουν την ίδια κατεύθυνση πόση είναι η συνισταμένη Fολική; Να κάνετε και σχήμα (Σελ.51)

Εάν έχουμε δυο δυνάμεις F1 και F2 που είναι κάθετες μεταξύ τους πόση είναι η συνισταμένη Fολική; Να κάνετε και σχήμα (Σελ.51)

Εάν έχουμε δυο δυνάμεις F1 και F2 που έχουν αντίθετη φορά αλλά ίδια διεύθυνση ποια είναι η συνισταμένη Fολική; (Σελ.51)

Ποια δύναμη ονομάζουμε συνισταμένη; (Σελ.50-51)

 

Μάθημα:Νόμοι του Νεύτωνα

Πότε δεν εφαρμόζονατι οι νόμοι του Νεύτωνα; (Σελ.57)

Ποιος είναι ο 1ος νόμος του Νεύτωνα; (Σελ.58)

Τι ονομάζουμε αδράνεια; (Σελ.58)

Ποιος είναι ο 2ος νόμος του Νεύτωνα; (Σελ.60)

Ποια είναι η μονάδα δύναμης και με τι ισούται; (Σελ.61)

Ποιος είναι ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα; (Σελ.79)

Πως εξηγούμε ότι ένα σώμα όταν το αφήνουμε κινείατι προς τη γή και δεν κινήται η γή προς αυτό; (Σελ.80)

Εξήγησε σύμφωνα με τον τρίτο νόμο πως κινούνατι τα πλοία, τα ελικόπτερα και τα αυτοκίνητα; (Σελ.80-81)

Μάθημα:Βάρος και βαρυτική δύναμη-Μάζα και βάρος

Ποιος είναι ο νόμος της παγκόσμιας έλξης; (Σελ.67)

Σύμφωνα με το νόμο της παγκόσμιας έλξης, ποιος τύπος δίνει το γήινο βάρος ενός σώματος; (Σελ.68)

Τι διεύθυνση και τι φορά έχει το βάρος; (Σελ.69)

Εάν ένας αλπινιστής έχει βάρος 900 N στην επιφάνεια της θάλασσας θα έχει περισσότερο ή λιγότερο σε ένα βουνό; (Σελ.68)

Γιατί το βάρος και η επιτάχυνση τςη βαρύτητας αλλάζουν από τον ισημερινό προς τους πόλους;(πόσο αλλάζουν) (Σελ.69)

Σε τι διαφέρουν οι βαρυτικές από τις μαγνητικές και τις ηλεκτρικές δυνάμεις; (Σελ.68)

Ποια σχέση έχουν οι μάζες δυο σωμάτων όταν έχουν ίδιο βάρος σε ένα τόπο; Να το αποδείξετε .(Σελ.70)

Γιατί η επιτάχυνση της βαρύτητας άρα και το βάρος εξαρτώνται από το υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος του τόπου; (Σελ.69)

Ποιες οι διαφορές μάζας - βάρους; (Σελ.70)

Τι ειναι η μάζα και το βάρος;Τι μεγέθη είναι; Ποια η μονάδα μετρησής τους; Με τι όργανα τα μετράμε; (Σελ.70)

Γιατί μετράμε τη μάζ αενός σώματος μέσω του βάρους του; (Σελ.70)

Ένας άνθρωπος έχει μάζα 80Kg στη γή πόσο θα έχει στη σελήνη; (Σελ.70)

Μάθημα:Τριβή

Τι είναι η τριβή; (Σελ.72)

Τι διεύθυνση και τι φορά έχει;Από τι εξαρτάται; (Σελ 73)

Αναφάρατε παραδείγματα γιατί η τριβή δεν είναι πάντοτε ανεπιθύμητη; (Σελ.73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΙΕΣΗ

Μάθημα:Πίεση

1. Τι είναι πίεση; Ποια είναι η μονάδα μετρήσεως; (Σελ.90-91)

2. Ποια είναι η διαφορά της πίεσης από την δύναμη; (Σελ.91)

3. Πότε ασκείται μεγαλύτερη πίεση όταν φοράμε στρωτά ή ψηλοτάκουνα παπούτσια; (Σελ.90-91)

 

Μάθημα:Υδροστατική πίεση

Τι ονομάζουμε υδροστατική πίεση (Σελ.93);

Από τι είναι ανάλογη η υδροστατική πίεση; (Σελ.95)

Με ποια σχέση παριστάνουμε τον νόμο της υδροστατικής πίεσης; (Σελ.95)

Που εξασκείται μεγαλύτερη υδροστατική πίεση όταν είμαστε σε μια πισίνα με θαλασσινό νερό 1m κάτω από την επιφάνεια ή στην θάλασσα 1m κάτω από την επιφάνεια; (Σελ.95)

 

Μάθημα: Ατμοσφαιρική Πίεση

1. Τι ονομάζουμε ατμοσφαιρική πίεση? (Σελ.96)

2. Από τι εξαρτάται η ατμοσφαιρική πίεση? (Σελ. 96)

3. Πίεση μιας ατμόσφαιρας (1 atm) πόσα πασκάλ (Pa) είναι? (Σελ. 97)

4. Πόση δύναμη εξασκείται σε επιφάνεια 2 τετρ. Μέτρων (m2) λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης ? (Σελ. 90-96)

5. Πως μετρήσαμε την ατμοσφαιρική πίεση (πείραμα)? (Σελ. 97)

Μάθημα: Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά

1. Τι λέει η αρχή του Πασκάλ? Που έχει εφαρμογή και με ποιο τύπο? (Σελ.98)

2. Από ποιο τύπο παίρνουμε την συνολική πίεση σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός υγρού? (Σελ.98)

3. Τι γνωρίζετε για τα συγκοινωνούντα δοχεία ,πως έχουν εφαρμογή στα δίκτυα ύδρευσης ?Τι γνωρίζετε για τα Αρτεσιανά φρέατα? (Σελ.99-100)

4. Τι γνωρίζετε για τα βαρομετρικα χαμηλά και υψηλά ?Πως ονομάζονται διαφορετικά ?Τι επιπτώσεις έχουν στον καιρό? (Σελ.100)

5. Αναφέρατε και εξηγήστε το υδροστατικό παράδοξο του Πασκάλ(Σελ.101)

 

Μάθημα: ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΗ

1. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΝΩΣΗ? (ΣΕΛ. 107)

2. ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ-ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ? (ΣΕΛ. 108)

3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΛΕΥΣΗΣ? (ΣΕΛ. 109)

4. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ –ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΥΓΡΟΥ ΟΤΑΝ ΕΠΙΠΛΕΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ(ΣΕΛ. 109)

5. ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΥΜΕ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΙΒΙΑ,ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ?ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ? (ΣΕΛ. 110)

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μάθημα: ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ? (ΣΕΛ 117)

2. ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΡΓΟ? (ΣΕΛ 117)

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ?ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ? (ΣΕΛ 118)

4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΟΥ? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Joule? (ΣΕΛ 118)

5. ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΑ ΣΩΜΑ?ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ? (ΣΕΛ 121)

6. ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΑ ΣΩΜΑ?ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ? (ΣΕΛ 122)

7. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ?(ΣΕΛ.121)

8. ΠΟΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ? ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ?ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ? (ΣΕΛ 123)

9. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ? (ΣΕΛ 125)

10. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ.(ΣΕΛ 125-126)

11. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ?(ΣΕΛ 127)

12. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ? (ΣΕΛ 133).

13. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΣΕΛ 134)

14. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΣΕΛ 136)

15. ΠΟΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΡΥΚΤΑ?ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ?ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ?ΠΟΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ?ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ?ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΩΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ? (ΣΕΛ 137)

16. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ? ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ?(ΣΕΛ 138)

17. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ. (ΣΕΛ 140)

 

 

Μάθημα: ΙΣΧΥΣ

1. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΙΣΧΥ ?ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ?ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ?ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ? (ΣΕΛ.143-144)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ?

(ΣΕΛ. 152)

2. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ,ΤΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΛΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ? ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ?

(ΣΕΛ.154-155)

3.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ?ΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ,ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ,ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΣΟΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 15 ΜΟΙΡΩΝ?ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ? (ΣΕΛ. 157)

 

4.ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ Α) ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ Η ΣΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ Β) ΣΤΗ ΓΗ Η ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ? (ΣΕΛ. 158)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

1. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΥΜΑΤΑ(ΣΕΛ 162)

2. ΠΟΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ? (ΣΕΛ 163)

3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ? (ΣΕΛ 163)

4. ΠΟΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΙΑΜΗΚΗ? ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ?ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΥΜΑ?(ΣΕΛ 163-164)

5. ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΗΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ? (ΣΕΛ.165)

6. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ? (ΣΕΛ.165)

7. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΑΤΟΣ?ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ λ? ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ? ΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ? (ΣΕΛ.166-167)

8. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ? ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ Ή ΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΑ? (ΣΕΛ.167)

9. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ? ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ?ΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ? ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΡΙΧΤΕΡ?(ΣΕΛ 169-170)

10. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΧΩ?ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΗΧΩ ΟΙ ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ?ΤΙ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΧΟΣ? ΑΠΟ ΤΙ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ?ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΙ ΣΕ ΤΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ? ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ? ΕΙΝΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ?ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ?ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΟΤΑΝ ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ?(ΣΕΛ 173-172).

11. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΧ?ΠΟΤΕ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ?ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΥΜΑ? ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ? ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ?(ΣΕΛ 173-175)

12. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ?ΠΟΙΟΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΗΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ? ΠΟΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΟΥΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ,Ο ΣΚΥΛΟΣ,Η ΓΑΤΑ,Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ,ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ? ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ? ΑΠΟ ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑ?ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ(Decibel)? ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΧΡΟΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ?ΣΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΧΡΟΙΑ? (ΣΕΛ 175-177)

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

 

1. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ?(ΣΕΛ 187)

2. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ –ΜΟΝΩΤΕΣ-ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ?(ΣΕΛ 187)

3. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΚΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ?ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟ.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 1 Joule?(ΣΕΛ 188-189)

4. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2V KAI ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ 3V ΦΩΤΟΒΟΛΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΩΝ 3V?(ΣΕΛ 189-190)

5. ΠΩΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ?ΤΙ ΤΙΜΕΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ? ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΩΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ?(ΣΕΛ.190)

6. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ?(ΣΕΛ 191)

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ?(ΣΕΛ 192)

8. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ? ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΕΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ? ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ?(ΣΕΛ 193)

9. ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΔΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ (ΣΕΛ 193)

10. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΙΣΟΥΤΑΙ? ΜΕ ΤΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ? (ΣΕΛ 194-195)

11. ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΩΜ. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΩΜ.(ΣΕΛ 199)

12. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ?ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ?ΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ? (ΣΕΛ 199)

13. ΕΡΜΗΝΕΥΣΤΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.(ΣΕΛ. 201-202)

14. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Α? (ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟ) (ΣΕΛ. 202-203)

15. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ? ΣΕ ΤΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ? ΣΕ ΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ?(ΣΕΛ. 204)

16. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ-ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ-ΠΗΓΗ-ΓΕΙΩΣΗ-ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ-ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ(ΣΕΛ. 204)

17. ΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΗ Η ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ?ΕΡΜΗΝΕΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ?(ΣΕΛ.205)

18. ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ,ΤΑΣΗΣ,ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ. (ΣΕΛ 208-209)

19. ΤΙ ΚΑΝΕΙ(ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ή ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ?

20. ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ R1=10Ω ΚΑΙ R2=20Ω ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΡΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑ Ι=0.5Α ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ,Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΜΑΖΙ .

21. ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ R1=30Ω ΚΑΙ R2=20Ω ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ ΜΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ V=10V ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΜΑΖΙ .

22. ΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ?ΠΟΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΤΑΙ? ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ?ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ?(ΣΕΛ 213-214)

23. ΠΟΙΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΘΑΝΑΤΟ ?ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ?(ΣΕΛ 214-215)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜA MΕΤΑΦΕΡΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ JOULE? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ? ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ JOULE ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ(ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ S.I ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) .ΕΡΜΗΝΕΥΣΑΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ JOULE.ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ?(ΣΕΛ. 222 ΕΩΣ ΚΑΙ 228)

2. ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ,ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ R=10Ω. Ο ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ ΔΙΑΡΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑ ( ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ) ΕΝΤΑΣΗΣ Ι=3Α ΜΕ ΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ Θ1=25O C ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ t=3min ΓΙΝΕΤΑΙ Θ2=35Ο C. Η ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ c=4200 J/Kg.C . ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΜΑΖΑ m ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. (ΛΥΣΗ: m=386 g)

3. ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ.ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 1J.(ΣΕΛ 230)

4. ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ,ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΟΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.(ΣΕΛ.231)

5. ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JOULE ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ.(ΣΕΛ. 232)

6. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ?(ΣΕΛ. 233)

7. ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΑΣΗ V=18V , Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΕΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ Ι=3Α . Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ t=1.5 min ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1500 J. ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ,ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 90 sec, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ 90 sec ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

1. ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ?ΠΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΤΑΙ?ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ? ΠΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ? ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ?(ΣΕΛ 239-240)

2. ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΣ? ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ? ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΡΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ? ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ?(ΣΕΛ 241-242)

3. ΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΗΝΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΡΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑ? (ΣΕΛ.242)

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ? (ΣΕΛ 242)

5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ LAPLACE ? ΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ LAPLACE? ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ LAPLACE ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ? ΟΤΑΝ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΤΥΠΟ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ LAPLACE ΕΠΙΣΗΣ ΤΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΧΕΙ Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ(ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ,Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΑΙΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ)?ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙ ΙΣΟΥΤΑΙ? (ΣΕΛ. 243 ΕΩΣ 246)

6. ΣΕ ΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ , ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ?(ΣΕΛ 247-248)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ  ΡΕΥΜΑ

 

1.     ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΣΗ ,ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ? (ΣΕΛ.255)

2.     ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΗΝΙΟ? (ΣΕΛ.257)

3.     ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΣΗ? (ΣΕΛ.258)

4.     ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ , ΤΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ?(ΣΕΛ.263-264)

5.     ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ?ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ? (ΣΕΛ.265)

6.     ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΕΡΓΟ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ? ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ ΚΑΙ  ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΤΥΠΟ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ?(ΣΕΛ.266-267)

7.     ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΕΛΘΕΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ? (ΣΕΛ.269)

8.     ΤΙ ΕΙΝΑΙ  Ο  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ? ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ? ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΗΝΙΟ?(ΣΕΛ.269)

9. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ ?ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ?(ΣΕΛ270)