XHMEIA Γ ΓΥΜΝΑΣΙOY

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.

 

 

 

Οξέα-Βάσεις

Να γράψετε τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων. (Σελ. 19-20,30-31)

Ποια οξείδια ονομάζονται βασικά και ποια όξινα; Ποια αντίδραση κάνουν; (Σελ. 22-32)

Πόσο είναι το ph της βροχής και πόσο της όξινης βροχής;Πως δημιουργήται η όξινη βροχή και γιατί προσβάλει τα μαρμάρινα μνημεία; (Σελ. 25)

Ποια είναι τα κυριότερα βιομηχανικά οξέα και ποιες οι κυριότερες βάσεις; (Σελ. 22,30-31)

Περιγράψτε τον μηχανισμό της εξουδετέρωσης. (Σελ. 33)

Τι΄είναι η κλίμακα ph και τι τιμές παίρνει; (Σελ. 23-32)

Για να πολεμήσουμε το δηλητήριο της μέλισσας και της σφήκας τι κάνουμε; (Σελ. 35)

Τι αντίδραση γίνεται στο σοβάτισμα; (Σελ. 36)

Γιατί χρησιμοποιήται η άμμος στο ασβεστοκονίαμα; (Σελ. 36)

Ποια κοννιάματα ονομάζονται αεροπαγή και ποια υδατοπαγή; (Σελ. 37)

Ποιο είναι το κύριο συστατικό των υδραυλικών κονιαμάτων; (Σελ. 37)

Ποια είναι τα κυριότερα συστατικά του τσιμένου; (Σελ. 37)

Τι είναι το μπετόν αρμέ ή οπλισμένο σκυρόδεμα; (Σελ. 37)

 

Τα άλατα

Σε τι οφείλεται η αλμυρότητα του θαλασσινού νερού; (Σελ. 40)

Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι που παραλαμβάνετε το αλάτι; (Σελ. 40)

Που οφείλεται η αγωγιμότητα του χλωριούχου νατρίου; (Σελ. 41)

Αναφέρατε τη δομή του χλωριούχου νατρίου. (Σελ. 41)

Σε τι χρησιμεύει το χλωριούχο νάτριο; (Σελ. 41-42)

Τι συμβαίνει σε περίπτωση έντομης μυικής προσπάθειας; (Σελ. 42)

Η στέρηση ή η αύξηση χλωριούχου νατρίου, τι παρενέργειες προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό; (Σελ. 42)

Αναφέρατε ορισμένα γνωστά άλατα. (Σελ. 46)

Γράψτε τις ιδιότητες των αλάτων. (Σελ. 44)

Τι γνωρίζεται για την παρασκευή αλάτων από εξουδετέρωση; (Σελ. 44)

Πως παίρνουμε τα δυσδιάλυτα άλατα; (Σελ. 45)

Τι είναι λιπάσματα;Ποια είδη έχουμε; (Σελ. 47)

Πως χαρακτηρίζονται τα λιπάσματα; Αναφέρατε παράδειγμα. (Σελ. 47)

Πως ρυπαίνεται το περιβάλλον από τα λιπάσματα; (Σελ. 47-48)

Αναφερατε τι είναι τα παρακάτω (οξύ,βάση ή άλας ) : Σαπούνι,γύψος ,ασβέστης ξίδι,λεμόνι μάρμαρο,υδροξείδιο του καλίου,αμμωνία,καυστικό νάτριο.

Ποιο από τα παρακάτω αλατα είναι ευδιάλυτο και πιο δισδιάλυτο: νιτρικός αργυρος ,χλωριούχος αργυρος ,ανθρακικό ασβέστιο,φωσφορικό άσβέστιο.

 

 

Ταξινόμηση των στοιχείων

Με ποιο κριτήριο αναπτύχθηκε η ιδέα της ταξινόμησης των στοιχείων; (Σελ. 55)

Πόσα στοιχεία ήταν γνωστά στην αρχαιότητα και πόσα σήμερα;

 

(Σελ. 55)

Περιοδικός πίνακας

Πως είναι τα στοιχεία τοποθετημένα στον περιοδικό πίνακα; (Σελ. 56)

Πως μεταβάλονται οι ιδιότητες των στοιχείων; (Σελ. 56)

 

Τα αλκάλια

Ποια στοιχεία ονομάζουμε αλκάλια, τι είναι και ποια είναι; (Σελ. 59)

Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλκαλίων; (Σελ. 59-60)

 

Τα αλογόνα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; (Σελ. 61)

Τι είναι το κάθε ένα;(αέριο,στερεό κ.τ.λ.) (Σελ. 61)

Γράψτε τις ιδιότητες των αλογόνων. (Σελ. 61)

Τι είναι η χλωρίνη; (Σελ. 62)

Τι ονομάζουμε χλωριούχο ύδωρ; (Σελ. 61)

Τι πρέπει να προσέχουμε με τη χλωρίνη; (Σελ. 63)

 

Ο άνθρακας

1. Που βρίσκεται ο άνθρακας στη φύση; (Σελ. 67)

2. Ποιες ενώσεις ονομάζονται οργανικές; (Σελ. 67)

3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι άνθρακες που συναντιόνται στη φύση ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων μεταξύ τους; (Σελ. 67)

4. Τι γνωρίζετε για τους κρυσταλλικούς άνθρακες; (Σελ. 68)

5. Πως σχημαυίστηκαν οι γαιάνθρακες; (Σελ. 69)

6. Σε ποιες κατηγορίες κατηγορίες διακρίνονται οι γαιάνθρακες;(ανάλογα με την περιεκτικότητα) (Σελ. 69)

7. Τι είναι το κωκ; (Σελ. 70)

8. Τι είναι η ξηρή απόσταξη λιθάνθρακα; (Σελ. 70)

9. Τι είναι τα ξυλοκάρβουνα; (Σελ. 70)

10. Τι είναι ο ενεργός και τι ο ζωικός άνθρακας; (Σελ. 70)

11. Τι είναι η απανθράκωση; (Σελ. 69)

Το πυρίτιο

1. Ποια είναι η ποσότητα σε πυρίτιο στις ενώσεις του στερεού φλοιού της γής; (Σελ. 71)

2. Η άμμος της θάλασσας από τι αποταλείται;Αναφέρατε ειδικούς τύπους γυαλιών, τις ιδιότητές τους και που χρησιμοποιούνται; (Σελ. 71-72)

3. Τι γνωρίζεται για τις οπτικές ίνες και τους ημιαγωγούς; (Σελ. 72)

4. Από τι αποταλείται ο πηλός; (Σελ. 73)

5. Πως παρασκευάζονται τα κεραμικά αντικείμενα; (Σελ. 73)

6. Τι γνωρίζετε για τα πιάτα, τα πλακάκια και τα είδη υγειινής; (Σελ. 73)

7. Τι γνωρίζετε για την πορσελάνη, τα πυρίμαχα κεραμικά και τις σιλικόνες; (Σελ. 73)

8. Ποιες είναι οι πρώτες ύλες για το γυαλί και τα κεραμικά; (Σελ. 73)

9. Αναφέρατε 3 κατηγορίες υλικών που περιέχουν ενώσεις πυριτίου. (Σελ. 71,72,73)

10. Τι είναι οι σιλικόνες ? (Σελ. 73)

 

Το πετρέλαιο

Γιατί παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι ενώσεις του άνθρακα;(σελ.81)

Γιατί το πετρέλαιο ονομάζεται μαύρος χρυσός;(σελ.81)

Τι μίγμα είναι το πετρέλαιο;(σελ.82)

Πως σχηματίζονται τα κοιτάσματα πετρελαίου;(σελ.82)

Ποια είναι η πιθανότητα στη γεώτρηση να βρεθεί κοίτασμα πετρελαίου;(σελ.83)

Σε ποια διαδικασία υποβάλλεται το πετρέλαιο μετά την άντλησή του από τα κοιτάσματα;(σελ.84)

Ποια είναι η πρώτη κατεργασία που υποβάλλεται το πετρέλαιο και μετά τι ακολουθούν;(σελ.84)

Από τι προσδιορίζεται η ποιότητα της βενζίνης;(σελ.85)

Πως εξάγεται το φυσικό αέριο, τι μίγμα είναι και πού χρησιμοποιήται;(σελ.85)

 

Υδρογονάνθρακες

Τι ονομάζουμε υδρογονάνθρακες;(σελ.88)

Ποια είναι η βασική πηγή υδρογονανθράκων;(σελ.88)

Τι ονομάζουμε καυσαέρια;(σελ.89)

Ποια είναι η διαφορά της πλήρους καύσεως από την ατελή;(σελ.89)

Γράψτε τη χημική αντίδραση πλήρους καύσεως και ατελής καύσεως του μεθανίου;(σελ.89)

Ποιοι είναι οι κυριότεροι ρύποι από τα καυσαέρια;(σελ.90)

Γιατί χρησιμοποιούμε καταλύτες;(σελ.90)

Από τι αποτελούνται οι καταλύτες;(σελ.90)

Γιατί τα καταλυτικά αυτοκίνητα λειτουργούν μόνο με αμόλυβδη βενζίνη;(σελ.90)

Γράψτε τη χημική αντίδραση πλήρους καύσεως του βουτανίου ,αιθυλενίου και βουτανίου; (σελ.89)

 

Προϊόντα από υδρογονάνθρακες

Τι ονομάζουμε πετρελεοειδή ή πρωτογενή προϊόντα πετρελαίου;(σελ.93)

Ποια είναι τα κυριότερα πρωτογενή προϊόντα πετρελαίου;(σελ.93)

Τι ονομάζουμε πετροχημεία;(σελ.93)

Ποια είναι τα κυριότερα δευτερογενή και ποια τα τριτογενή προϊόντα του πετρελαίου;(σελ.94)

Τι ονομάζουμε πλαστικά;(σελ.94)

Ποιο είναι το κυριότερο συστατικό των πλαστικών;(σελ.94)

Τι εννοούμε με τον όρο πολυμερές;(σελ.94)

Τι προέλευση μπορεί να έχουν τα πολυμερή;(σελ.95)

Τι ονομάζουμε πολυμερισμό;(σελ.95)

Γράψτε την αντίδραση πολυμερισμού του αιθυλενίου και του βινοχλωριδίου.(σελ.95)

Τι μορφή έχει το πολυαιθυλένιο και τι το πολυβινοχλωρίδιο και το πολυστιρένιο και το πολυσοπρένιο και που χρησιμοποιούνται και πως συμβολίζονται; (σελ.95-96)

Ποιο ήταν το πρώτο πολυμερές συνθετικό που παρασκευάστηκε σε βιομηχανική κλίμακα;(σελ.96)

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πλαστικών;(σελ.96)

Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χρήσης των πλαστικών;(σελ.96)

 

 

Αιθανόλη - Ζυμώσεις

1. Πως ονομάζεται το γνωστό μας οινόπνευμα τι χημικό τύπο έχει , τι ιδιότητες ;(σελ.98)

2. Τι είναι το μπλε οινόπνευμα;(σελ.98)

Πως παρασκευάζεται η αιθανόλη;(σελ.99)

Γράψτε την εξίσωση της αλκοολικής ζύμωσης ;(σελ.99)

Τι είναι οι ζυμώσεις και τι οι ζυμομύκητες ;(σελ.99)

Πως δρούν τα ένζυμα;(σελ.99-100)

Πως παράγεται το κρασί , η μπύρα, το ούζο, η βότκα και το ουίσκι;(σελ.100)

Πως προκαλείται η μέθη;(σελ.101)

 

 

 

 

 ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ  ΥΛΕΣ

 

1.        ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ;(ΣΕΛ.107)

2.        ΠΟΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ;(ΣΕΛ.107)

 

 

 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

 

 1. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΕΛ.108)
 2. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. (ΣΕΛ.108)
 3. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ; (ΣΕΛ.109)
 4. ΠΟΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΙΣΟΜΕΡΕΙΣ; (ΣΕΛ.109)
 5. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ  ΚΑΛΑΜΟΣΑΚΧΑΡΟ, ΜΑΛΤΟΖΗ , ΛΑΚΤΟΖΗ;(ΣΕΛ.110)
 6. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ;(ΣΕΛ.112)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

 1. ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΕΣ; (ΣΕΛ.116)
 2. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ;(ΣΕΛ.117)
 3. ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ;(ΣΕΛ.117)
 4. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΤΑΓΓΙΣΜΑ;(ΣΕΛ.118)

 

 

ΠΡΩΤEΪΝΕΣ  Η  ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

 

 1. ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ; (ΣΕΛ.119)
 2. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΑ (ΣΕΛ. 120)
 3. ΠΟΣΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ,ΠΟΣΑ ΑΠΟΑΥΤΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ;ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ; (ΣΕΛ. 120)
 4. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ  ΘΡΟΜΒΩΣΗ  Ή  ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ;(ΣΕΛ.121)