Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Οι Αγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη τους να μάθουν Αρχαία Ελληνικά ( επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων) .Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες . Γιαυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία , αλλά στον τομέα οργάνωσης και διοίκησης .

HELLENIC QUEST λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους . Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας . Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple της οποίας ο πρόεδρος Τζον Σκάλι είπε σχετικά : Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει τη δημιουργικότητά της να εισαγάγει νέες ιδέες και και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ΄όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. Με άλλα λόγια πρόκειται για μια εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρβάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της . Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκε η γλωσσολόγος –ελληνίστρια – Marianne Mc Donald

Εχουν καταγράψει στο πρόγραμμα<< Ιβυκος >> τον θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας 6 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους της γλώσσας μας όταν η αγγλική έχει συνολικά 490.000 και 300.000 τεχνικούς όρους . Στον Ιβυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι΄αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί δαπανούμε τόσα δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής Γλώσσας απαντούμε: Μα γιατί είναι η γλώσσα των προγόνων μας . Η επαφή μας με αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας . Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 72 εκατομμύρια , έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής .

 Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από την διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική . Ολες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές . Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον δηλαδή η λέξη και το σημαινόμενο δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα,κατάσταση) έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το σημαινόμενο εννοείται με το σημαίνον. Με άλλα λόγια , η Ελληνική Γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια , ενώ σε όλες τις άλλες , οι λέξεις είναι συμβατικές σημαίνουν κάτι απλά επειδή έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν

Π.χ. στην Ελληνική η λέξη ενθουσιασμός = εν Θεώ, γεωμετρία=γη+μετρώ, προφητεία=προ+φάω.

Εχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως – πράγματος , πράγμα που δεν συμβαίνει στις άλλες γλώσσες .

Τα πιο τέλεια προγράμματα ΙΒΥΚΟΣ ,ΓΝΩΣΕΙΣ και ΝΕΥΤΩΝ αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής , πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες . Αυτό γιατί η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση. Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα τηλε- -λανδη, μικρο-, μεγα- , σκοπο, -ισμός , συν- κ.λ.π. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα μη οριακή , δηλαδή ότι μόνο σ΄αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι΄αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική , η Ηλεκτρονική, η κυβερνητική και άλλες . Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική Γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.