Το φροντιστήριο μας υποστηρίζει τους υποψηφίους του και παρέχει επιστημονική υποστήριξη και μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.