ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ
 

 

 

Το φροντιστήριό μας στηρίζει τους υποψηφίους του και παρέχει επιστημονική υποστήριξη και μετά τη λήξη των εξετάσεων:

1.Χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο λογισμικό ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ της Keystone.
2.Μέσω των ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών που λειτουργούν όλο το χρόνο στο site μας.
3.Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγ. προσανατολισμού και συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ είναι ένα ολοκληρωμένο βοήθημα το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που
απαιτούνται και τις πληροφορίες που χρειάζεται ο υποψήφιος και ο σύμβουλός του για να επιλέξουν τμήματα και να
συμπληρωθεί σωστά το Μηχανογραφικό του. Μέσω του προγράμματος: ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ο ΓΕΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και τα μόρια
του υποψηφίου στα τμήματα στα οποία έχει το δικαίωμα πρόσβασης.
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ, ο υποψήφιος βλέπει τα επιστημονικά πεδία και τα τμήματα στα οποία έχει πρόσβαση και ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ,
βλέπει και μπορεί να εκτυπώσει όλα όσα χρειάζονται για να κάνει τις σωστές επιλογές:
- Σκοπό, αντικείμενο και προγράμματα σπουδών.
- Επαγγελματικές προοπτικές.
- Δυνατότητες μεταπτυχιακών.
- Δυνατότητες μετεγγραφής.
- Περσινή βάση και απόκλιση από τα μόρια του υποψηφίου (με
δυνατότητα εξέτασης σεναρίων αυξομείωσης των βάσεων).
- Αριθμό φετινών και περσινών εισακτέων.
- Προτιμήσεις των περσινών υποψηφίων και εισακτέων.
- Σημειώσεις του επίσημου μηχ. δελτίου για το τμήμα.
Στη συνέχεια ο υποψήφιος ΕΠΙΛΕΓΕΙ τα ΤΜΗΜΑΤΑ που τον ενδιαφέρουν και ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ τη ΣΕΙΡΑ
των τμημάτων της επιλογής του έχοντας πάντα τη δυνατότητα αλλαγών και πρόσβασης στις πληροφορίες.
Στο τέλος ο υποψήφιος εκτυπώνει αντίγραφο του μηχ. δελτίου έχοντας σημειωμένα τα τμήματα που επέλεξε και τη σειρά
προτίμησης, ώστε να το έχει ως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για τη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ του ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΜΗΧ. ΔΕΛΤΙΟΥ.