ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ  ΣΚΑΛΙΣΤΗ

                              ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Φιλολογικά   Γυμνασίου

         

ΑΡΧΑΙΑ  Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ  Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ  Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ  Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ